Rc 3 Ellok 1047

Beskrivning: En svensk klassiker från 1999. Delta/digital dekoder för körning på digitala och även analoga banor. Drivning på 2 hjulaxlar och 4 slirskydd, enkelarms strömavtagare & snöplogar. Längd över buffertar 18,0 cm.