Rs Tera

Har kommer det infromation om RS Tera.

Specifikationer
Skrovmaterial: 3-lagers ComptecPE3
Längd: 2,9M
Bred: 1,2M
Vikt: 33kg

 

Här är lite infromation hur man rigga en tera.
skrovet.jpg Man bör arr dra fram båten för man ska kunna rigga den snab.
 p8200022.jpg Den är finn båt som seglar väldigt bra i hård vatten och är en stabilbåt.
skrovet-rigg-1.jpg Man sätter i masten sen bomen att börja med.
 rigg-kick.jpg Sen går man över och sätta fast kicken och tra i skottet i som man dra in bommen när man är ute och segla.
rig-kick-mats.jpg Nu är den nästa klart det fattas bara att rulla ut segel och sätta fast det i bomen.
 segel-3.jpg Nu ser man att segel är inte spänd någon ting. Men det fixa man med att dra i en tamp som sitter på segel för kunna späna ut segel.
segel-2.jpg Nu är jollen nästan klart och segel är spänd så kanske man får späna mer bero på vinden.
 segel-1.jpg

Nu är jollen klart men rodet och centerbordet ska ochså med innan man sticker ut.

Sen går amn genom allt på båten och kolla med säkerheten på båten som befälhavare är skyldigt att båten är 100% säker efter man har rigga allt. För man är ensam i båten då är man befälhavare.

Forsätningsföljer