S/s Bohuslan

Här kommer bilder på Bohuslän som håller på att bygga. De är min första båt i trämodell.